Støttet af:
 
Slots- og Kulturstyrelsen 2017-09-04T12:33:32+00:00

Slots- og Kulturstyrelsen

Kultur er en central del af sammenhængskraften og identiteten i det danske samfund. Kultur er også en vigtig del af de enkeltes livskvalitet både i form af glæde og refleksion.

Slots- og Kulturstyrelsen yder faglig rådgivning til kulturministeren og bidrager til udformning og gennemførelse af regeringens målsætninger på kulturområdet. Ligeledes udmøntes tilskudsmidler til såvel enkeltpersoner som organisationer og institutioner, og vi indsamler, bearbejder og formidler oplysninger og resultater, der bidrager til at udvikle kulturlivet.

Styrelsen driver og vedligeholder desuden statens slotte, haver og kulturejendomme, og gennem faglighed og innovation skaber vi en bedre udnyttelse af ressourcerne således, at der bliver mere kultur for pengene.

Klik her og læs mere om Slots- og Kulturstyrelsen på deres egen hjemmeside.