Støttet af:
 
Hold Hjernen Frisk 2017-09-26T14:44:00+00:00

Hold Hjernen Frisk

Hold Hjernen Frisk er et pilotprojekt støttet af Nordea-fonden som skal omsætte forskningsbaseret viden om at holde hjernen frisk hele livet til konkrete aktiviteter og udbrede den eksisterende viden. Målet er, at flere seniorer kan leve et aktivt liv i længere tid. Bag projektet står DGI, Slots- og Kulturstyrelsen og forskningscenteret Center for Sund Aldring på Københavns Universitet.

I projektet vil bl.a. en kort, lettilgængelig bog og en rygsæk med aktiviteter i lokalområdet og øvelser, du kan udføre hjemme, bringe forskningsresultater rundt i landet.

Projektet vil skabe tre forskellige typer aktiviteter, som indeholder både fysiske, mentale og sociale elementer: SMART-Training, Naturtræning for seniorer og Kulturen i bevægelse – bevægelse i kulturen. Målet er, at 750 seniorer over de næste to år skal deltage i aktiviteterne.

Nordea-fonden har støttet pilotprojektet med 6,2 millioner kroner over 2 år.