Støttet af:
 
Nordea-fonden 2017-09-05T12:26:49+00:00

Nordea-fonden

Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål. Hvert år uddeler vi ca. 500 mio. kr. til projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Vi uddeler også legater til studieophold i udlandet og tilbyder legatboliger til internationale kapaciteter.

For os er gode liv at være i balance med sig selv og sin omverden – fysisk, mentalt og socialt. Vi har ikke nogen færdig opskrift på det gode liv, men vi tror, det er noget, vi skaber sammen, når vi er engageret i aktiviteter, som styrker vores livslyst og robusthed.

Nordea-fonden støtter projekter, der fremmer gode liv inden for fire områder: Sundhed, motion, natur og kultur.

Vi foretrækker aktiviteter af høj kvalitet, som motiverer og aktivt involverer mange mennesker – og som er med til at skabe gode liv i Danmark.

Med vores uddelinger ønsker vi at bidrage til:

  • At skabe markante resultater af høj kvalitet
  • At skabe størst mulig værdi for støttemodtagerne og det danske samfund
  • At gøre en forskel for flest mulige mennesker i den danske befolkning
  • At være samfundsopbyggende.

Projekterne kan være i alle størrelser, men har alle til fælles, at de er til gavn og glæde for mennesker over hele landet.

Vi uddeler også legater til studieophold i udlandet og tilbyder legatboliger til internationale kapaciteter. Desuden støtter vi uddannelse, forskning og innovation særligt inden for de fire fokusområder samt alment velgørende projekter.

I 2017 forventer vi at uddele ca. 570 mio. kr.

Klik her og læs mere om Nordea-fonden på deres egen hjemmeside.