Støttet af:
 
Om os 2017-09-19T09:16:17+00:00

Hold Hjernen Frisk

Hold Hjernen Frisk er et innovativt pilotprojekt støttet af Nordea-fonden, der skal omsætte forskningsbaseret viden om at holde hjernen frisk hele livet til konkrete aktiviteter og udbrede den eksisterende viden. Målet er, at flere seniorer kan leve et aktivt liv i længere tid. Bag projektet står DGI, Slots- og Kulturstyrelsen og forskningscenteret Center for Sund Aldring på Københavns Universitet.

Forskningscenteret Center for Sund Aldring på Københavns Universitet er videns- og kommunikationspartner i projektet. Centeret ser forskningsformidling som en kerneopgave og er optaget af, hvordan den eksisterende viden bliver implementeret i samfundet. I projektet vil bl.a. en kort, lettilgængelig bog og en rygsæk med aktiviteter i lokalområdet og øvelser, du kan udføre hjemme, bringe forskningsresultater rundt i landet.

Projektet vil skabe tre forskellige typer aktiviteter, som indeholder både fysiske, mentale og sociale elementer: SMART-Training, Naturtræning for seniorer og Kulturen i bevægelse – bevægelse i kulturen. Målet er, at 750 seniorer over de næste to år skal deltage i aktiviteterne, som vil finde sted forskellige steder i landet.

Forskere fra Center for Sund Aldring vil evaluere de selvoplevede effekter hos seniorerne og udføre kognitive test, mens European Fitness Badge står for evaluering af fysiske effekter.

Nordea-fonden har støttet pilotprojektet med 6,2 millioner kroner over 2 år.